Romana Engleza

Solicită o ofertă
de preț

Sfaturi pentru alegerea acoperișului

Cum comparăm ofertele de preț în cazul învelitorilor?

De foarte multe ori, fiecare dintre noi este tentat să aleagă oferta cu cel mai mic preț pentru un produs, fără să o compare însă și cu celelalte oferte primite.

Factori ce influențează alegerea tipului de învelitoare

 • - învelitori ușoare sau învelitori grele;
 • - aspect: modele și culori;
 • - garanție și durată de viață, gradul de etanșeitate;
 • - preț materiale + preț manoperă;
 • - notorietatea brand-ului;
 • - gradul de noutate al produsului;
 • - promptitudinea în realizarea ofertei;
 • - durata onorării comenzii și timp de execuție;
 • - recomandarea proiectantului;
 • - alte recomandări (constructori, prieteni).

Cum alegeți distribuitorul de învelitori/montatorul

Prima selecție o veți face în funcție de tipul sau tipurile de învelitoare pentru care optați. Analizați oferta primită de la distribuitor și întrebați ce conține aceasta.

În cazul în care aveți mai multe oferte:

 • - trebuie să verificați dacă suprafața, menționată în oferte, este aceeași. Pentru același tip de învelitoare diferențele nu trebuie să depășească 2 – 3%. La tipuri diferite de învelitoare diferențele pot ajunge și la 20%.
 • - oferta trebuie să conțină toate accesoriile (pazii, coame, dolii, șorțuri de streașină, elemente de fixare).
 • - comparați cantitățile.
 • - verificați dacă oferta conține folia anticondens și solicitați informații despre calitățile acesteia. Utilizarea unor folii necorespunzatoare poate conduce la funcționarea defectuoasă a termoizolației și implicit la cheltuieli ulterioare. De asemenea, tipul de folie poate influența tipul de termoizolație recomandat.
 • - oferta trebuie să conțină sistem de drenaj pluvial (jgheaburi și burlane etc.). Verificați cantitățile, materialul din care sunt produse (metal, plastic), diametrul jgheaburilor și burlanelor.

Solicitați, înainte de decizia finală, documentele ce atestă calitatea produsului: declarația de conformitate (CE), certificatul de garanție, fișa tehnică. Produsele trebuie să conțină trasabilitatea produsului (denumire produs, țara de origine, data procesării/nr. lot, marcaj CE pe verso sau pe eticheta ambalajului). Nu de puține ori, produsele furnizate sunt substitute ale produselor originale. Nu ezitați să contactați producătorul sau importatorul pentru a vă asigura că vi se oferă produsul ofertat.

Nu picați în capcana „Produsul este/arată la fel ca …”, „Este tip …” și „Este mult mai ieftin decât …”.
De obicei, când avem două oferte cu produse asa-zis identice, dar cu o diferență de preț semnificativă, avem întotdeauna tendința de a-l suspecta (și chiar elimina din negociere) pe cel cu oferta de preț mai mare. Dar oare nu cumva ar trebui să ne punem întrebarea “De ce cealaltă ofertă este mai mica?” Nu cumva în spatele acelui preț inferior se ascunde o calitate inferioară? Acest lucru nu este garantat 100%, dar merită să ne punem și această întrebare.

La semnarea contractului nu ezitați să introduceți ca și clauză, asumarea eventualelor costuri suplimentare de către ofertant în cazul în care sunt depășite marje de plus/minus 3-5%. Devizul este rezultatul exclusiv al ofertantului, motiv pentru care nu se justifică să plătiți suplimentar în condițiile în care nu apar modificări generate de dvs. Nerespectarea cotelor din plan, la realizarea acoperișului, nu poate fi asumată de către ofertant. În astfel de cazuri solicitați modificarea necesarului în conformitate cu modificările survenite și recalcularea ofertei înainte de livrare.

În urma acestei analize urmează să vă hotărâți cel puțin pentru tipul de învelitoare, a modelului și a culorii.

Pentru a alege distribuitorul cu care veți colabora, asigurați-vă că acesta are echipă de montaj specializată sau colaborează cu firme de montaj specializate. Solicitați să vă prezinte cel puțin o lucrare realizată. Este de preferat să evitați montatorii fără referințe sau cu un preț al manoperei mult mai mic. Solicitați garanție atât pentru materiale cât și pentru montaj. În acest fel puteți fi siguri că ați primit materialul din ofertă și astfel veți descuraja și ,,montatorii de ocazie’’.

Sfaturi despre alegerea foliilor anticondens și a barierelor de vapori:

Există două mari categorii de membrane care asigură eficiența îndelungată a termoizolației: spre interior se folosește o barieră de vapori, spre exterior, o folie anticondens. Bariera de vapori are rolul de a împiedica circulația aerului din interior spre exterior și limitează cantitatea de vapori transportată spre exterior. Folia anticondens permite vaporilor ajunși în stratul de termoizolaţie să iasă cât mai rapid spre exterior și împiedică formarea condensului care ar afecta termoizolația. Totodată împiedică pătrunderea condensului, ce se poate forma sub învelitoare, în stratul de termoizolație.

Pentru alegerea tipului potrivit de membrane pentru protejarea acoperișului dumneavoastră, va trebui să aveți în vedere o serie de criterii: permisivitatea la vapori (valoarea Sd), tipul de acoperiș (cu astereală/fără astereală, ventilat/neventilat, pod nelocuit/mansardă locuită), tipul învelitorii (țigle ceramice, de beton, metalice, alte tipuri…).

Bine de știut:

 • - Valoarea Sd < 0,5 m – folii anticondens (spre exterior). Pentru foliile anticondens valoarea Sd trebuie să fie cât mai mică. Cele mai eficiente folii anticondens au valori Sd cuprinse între 0,15 m si 0,02 m. Folia anticondens trebuie să fie montată întinsă. Rândurile de folie trebuie suprapuse pe minim 10 centimetri și montate de la streașină spre coamă. Fixarea acesteia trebuie făcută numai în dreptul căpriorilor după care se montează șipca în lungul căpriorilor. Aceste șipci acoperă zona de fixare și au rolul de a permite ventilarea și scurgerea eventualului condens.
 • - Valoarea Sd > 2 m – bariere de vapori (spre interior). În acest caz, valoarea Sd trebuie să fie cât mai mare. Cele mai eficiente bariere de vapori au valori Sd cuprinse între 100 si 150 m. În privința barierelor de vapori, este extrem de importantă sigilarea perfectă a membranei (în zonele de străpungere, suprapunere, fixare și racord la perete, tavan, pardoseală, rame de ferestre), cu ajutorul accesoriilor potrivite recomandate de producatori.

Sfaturi despre montajul învelitorii:

 • - Structura șarpantei trebuie calculată și realizată în funcție de tipul de învelitoare ales și de greutatea acesteia. Pentru a expune structura acoperișului la o presiune cât mai mică, dar și pentru a realiza economii în realizarea șarpantei, este de preferat să se opteze pentru o învelitoare etanșă, cu o greutate redusă și rezistență la intemperii.
 • - Apelați la un constructor cu experiență în montajul învelitorilor metalice, care să poată elibera un certificat de garanție al montajului.
 • - Verificați depozitarea corespunzătoare a panourilor metalice din momentul achiziționării până în momentul montajului, asigurându-le pentru depozitare un spațiu acoperit, ventilat.
 • - Asigurați-vă că produsele nu sunt deteriorate înainte de montajul acestora.
 • - Nu utilizați pentru tăiere discuri abrazive sau scule care produc încalzirea locală excesivă, acestea ducând la deteriorarea stratului de protecție anticorozivă.

Sfaturi despre întreținerea învelitorii:

 • - Panourile Novatik nu necesită măsuri speciale de întreţinere, însă trebuie inspectate cu regularitate, cel puțin o dată pe an, suprafaţa netedă a panourilor nu permite aderarea muşchilor şi lichenilor, iar praful şi alte impurităţi sunt uşor îndepărtate de ploaie. Sistemul de drenaj si zonele de intersecție a versanților care colectează apa (doliile) se vor verifica periodic şi se vor curăţa de frunze uscate, ramuri sau alte impurităţi care afectează buna funcţionare a acoperişului, procesul de degradare fiind accelerat mai ales atunci când impuritățile de pe acoperiș nu sunt spălate de ploaie. Resturile vegetale sau aduse de vânt pot înfunda jgheaburile și burlanele, împiedicând scurgerea apei, umezeala ducând la rândul ei la putrezirea structurilor de lemn de sub învelitoare.
 • - Zgârieturile accidentale pot fi protejate folosind spray de retuş.
 • - Orice defect de montaj sau defect al stratului de acoperire se va repara imediat, pentru a asigura o durată de viață cât mai mare a acoperișului.
 • - După finalizarea montajului, acoperișul trebuie curățat și orice obiect care nu face parte din structura acestuia, trebuie îndepărtat, respectiv: bucăți de tablă, rumeguș, șpan, sau orice alt obiect rămas în timpul montajului pe acoperiș (precum și in sistemul pluvial).
 • - Dacă se dorește îndepărtarea zăpezii acumulate pe acoperiș, recomandăm efectuarea acestui proces cu atenție sporită, astfel încât stratul de vopsea al învelitorii să nu fie afectat.
Apel Cere oferta